Urxencias

Un amplo equipo human permítenos poder levar a cabo consultas preferentes e urxentes sen previa cita en horario de consulta e consultas urxentes fóra do horario de consulta, mediante a localización permanente dun profesional sempre preparado para axudarlle. Concerto con prácticamente todas as compañías de seguros de saúde e mutuas de accidentes de traballo. Traumatoloxía e ciruxía traumatolóxica ocular.