Personal administrativo


Xerencia de Administración

Dña. María Seijo Pérez

Dña. Mónica Mangana González

Auxiliares administrativos e de clínica

Srta. María Dolores González Reboredo

Srta. María del C. Tato Temprano

Srta. Beatriz Otero Barbeito

Srta. Vanessa Rama Reguerio

Srta. María José Castro Romero

Srta. Ana Iglesias Morales

Srta. Pilar Ruíz Tasende

Srta. Paula Iglesias Cacheiro

Srta. Beatriz Otero Fernández

Srta. María Iglesias Mangana