CENTRO DE OLLOS DA CORUÑA

Avenida Fernández Latorre 120

15006 A Coruña

Telf.: 981 168 012

CENTRO DE OLLOS DA CORUÑA

Acea Da Ma 6, 1º C

15670 O Burgo A Coruña

Telf.: 981 612 634